Sporters

Plezier beleven en prestaties neerzetten, dat is waar het in de sport om draait. Om uiteenlopende redenen lukt het soms niet om te laten zien wat je als sporter voor ogen hebt. Dit kan de aanleiding geven om eens met een sportpsycholoog te gaan praten.

Ik presteer goed tijdens trainingen, maar tijdens wedstrijden kan ik er niet uit halen wat er in zit.

Ik wil beter kunnen omgaan met tegenslagen.

Er spelen zaken in mijn privésituatie die me tijdens het sporten afleiden van mijn taak.

Jouw hulpvraag dient als basis voor het traject. De sportpsycholoog gaat allereerst met jou op zoek naar de oorzaak van de door jouw ervaren obstakels. Door inzicht te verkrijgen in je gedrag en de oorzaken daarvan, is het gemakkelijker om een gerichte oplossing te zoeken. De sportpsycholoog heeft een grote gereedschapskist met mentale tools, die ze kan inzetten om gedrag op een positieve manier te veranderen. Het is belangrijk om te beseffen dat, om gedragsverandering te bewerkstelligen, oefening noodzakelijk is. Daarom worden er tijdens de sessies oefeningen gedaan en opdrachten meegegeven, om in de sportsituatie toe te passen. Persoonlijke ontwikkeling staat voorop, met als doel om het optimale resultaat te behalen in de sport.