Teams

Plezier beleven en prestaties neerzetten, dat is waar het in de sport om draait. In een teamsport komt daar nog een belangrijke factor bij: er moet worden samengewerkt om een prestatie neer te zetten. De verantwoordelijkheid voor winst of verlies ligt niet bij één persoon, maar bij alle leden van een team. Dat vereist communicatie, onderling vertrouwen en (op zijn minst een beetje) mensenkennis. Soms lopen teams vast, omdat het op één of meerdere vlakken niet lekker loopt. Een sportpsycholoog kan met een team aan de slag gaan om het probleem te verkennen en te zoeken naar een oplossing.

Als we meerdere punten achter elkaar niet scoren, dan gaan we op elkaar mopperen en dan gaan we nog slechter spelen. Hoe zorgen we er voor dat we niet in een negatieve spiraal terecht komen?

Er spelen kleine onderlinge frustraties, die niet naar elkaar worden uitgesproken. Daarom is de sfeer in het team niet altijd even fijn, vooral niet als er (meerdere malen achter elkaar) wordt verloren.

Hoe blijven alle spelers tevreden, terwijl ze niet allemaal evenveel speelminuten krijgen in de wedstrijd?

Een teamtraject is gericht op het teamproces, niet op vragen die bij individuele leden van het team spelen. Individuele input is wel van belang om tot de kern van het probleem te komen. In een teamtraject staat communicatie vaak centraal. Aan de hand van actieve werkvormen worden situaties gecreëerd waarin teamleden naar een oplossing moeten zoeken. De sportpsycholoog observeert en geeft informatie terug. Aan de hand van deze inzichten worden tips gegeven die de teamleden mee kunnen nemen, om daar gezamenlijk het voordeel uit te halen.